Istnieją trzy powody, przez które proszek Vamoosh mógł nie doczyścić pralki: (1) zbyt niska temperatura programu prania – poniżej 85-95°C; (2) zbyt krótki cykl prania – wybierz możliwie najdłuższy program; (3) zbyt dużo utrwalonych zanieczyszczeń na jedną saszetkę – użyj drugiej saszetki i ponownie nastaw cykl prania.