Tak. Vamoosh nie powoduje podrażnień skóry i jest bezpieczny dla zdrowia. Nie zawiera żadnych składników, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zwierzęcia. Unikaj kontaktu z oczami i ustami. Jeżeli produkt dostanie się do oczu, należy ostrożnie płukać je wodą przez kilka minut, a w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.